Ambasady w Polsce - przydatne dane kontakowe


Wykaz ważniejszych europejskich Ambasad w Polsce - spis alfabetyczny.

ALBANIA
Ambasada Republiki Albanii
ul. Słoneczna 15, 00-789 Warszawa
tel. 849 84 27 ,fax 848 40 04
e-mail - alb@atos.warman.com.pl

ARMENIA
Ambasada Republiki Armenii
ul. Woziwody 15, 02-908 Warszawa
tel./fax 642 06 43
e-mail - main@embarmenia.it.pl

AUSTRIA
Ambasada Republiki Austrii
ul. Gagarina 34, 00-748 Warszawa
tel. 841 00 81-84, 841 41 46, 841 87 35
fax 841 00 85
e-mail - austria@it.com.pl

BELGIA
Ambasada Królestwa Belgii
ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa
tel. 827 02 33-34, 828 62 11
fax 828 57 11
telex 813340 belg pl
e-mail - ambabel.warsaw@pol.pl
e-mail - warsaw@diplobel.org

BIAŁORUŚ
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Ateńska 67, 03-978 Warszawa
tel. 617 32 12, 617 84 41, 617 23 91
fax 617 84 41

BUŁGARIA
Ambasada Republiki Bułgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa
tel. 629 40 71-75, 625 71 71
fax 628 22 71
e-mail - office@bgemb.com.pl
e-mail - polityka@bgemb.com.pl

CHORWACJA
Ambasada Republiki Chorwacji
ul. Ignacego Krasickiego 10, 02-628 Warszawa
tel. 844 12 25, 844 23 93, 844 39 94
fax 844 05 67
e-mail - croemb@pol.pl

CYPR
Ambasada Republiki Cypryjskiej
Wallstrasse 27, D-10179 Berlin
tel. (0-0 49 30) 308 68 30
fax (0-0 49 30) 275 91 454
e-mail - cyprusembassy@t-online.de
Konsulat Republiki Cypryjskiej w Warszawie
Wydział Wizowy
pl. Dąbrowskiego 1, pokój 313, 00-057 Warszawa
tel./fax 826 47 59, 826 73 18 wewn. 105
godziny otwarcia: 08.00-10.00 od poniedziałku do piątku

CZECHY
Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel. 628 72 21-25
fax 629 80 45
e-mail - warsaw@embassy.mzv.cz

DANIA
Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel. 565 29 00
fax 565 29 70, 565 29 73
e-mail - wawamb@wawamb.um.dk

ESTONIA
Ambasada Republiki Estońskiej
ul. Karwińska 1, 02-639 Warszawa
tel. 646 44 80, 646 44 84
fax 646 44 81
e-mail - saatkond@varssavi.wm.ee

FINLANDIA
Ambasada Republiki Finlandii
ul. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa
tel. 629 40 91
fax 621 34 42
e-mail - sanomat.var@formin.f

FRANCJA
Ambasada Republiki Francuskiej
ul. Puławska 17, V, VIII i IX piętro, 02-515 Warszawa
tel. 529 30 00
fax 529 30 01
e-mail - ambassade@sunik.pagi.pl
e-mail - ip-varsovie@diplomatie.fr

GRECJA
Ambasada Republiki Greckiej
ul. Górnośląska 35, 00-432 Warszawa
tel. 622 94 60, 622 94 61
fax 622 94 64
e-mail - embassy@greece.pl

HISZPANIA
Ambasada Królestwa Hiszpanii
ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa
tel. 622 42 50
fax 622 54 08
e-mail - emb.esppl@mail.mae.es

NIDERLANDY
Ambasada Królestwa Niderlandów
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
tel. 849 23 51
fax 848 83 45

IRLANDIA
Ambasada Irlandii
ul. Humańska 10, 00-789 Warszawa
tel. 849 66 33, 849 66 55, 849 66 80
fax 849 84 31
e-mail - ambasada@irlandia.pl

ISLANDIA
Ambasada Republiki Islandii
Stortingsgata 30, N-0244 Oslo
tel. (0-0 47) 22 83 34 35
fax (0-0 47) 22 83 07 04
e-mail - cemb.oslo@utn.stjr.is
Konsulat Generalny Islandii w Gdańsku
ul. Słowackiego 30 m.17, 81-872 Sopot
tel./fax (0-58) 551 58 40
godziny otwarcia: 09.00-11.00 i 13.00-14.00 od poniedziałku do piątku
Honorowy Konsul Generalny: Pan Stanisław Laskowski

KAZACHSTAN
Ambasada Republiki Kazachstanu
ul. Królowej Marysieńki 14, 02-954 Warszawa
tel. 642 53 88
fax 642 34 27
e-mail - kazdipmis@hot.pl
e-mail - kzdipmis@ant.pl

LITWA
Ambasada Republiki Litewskiej
al. Jana Chrystiana Szucha 5, 00-580 Warszawa
tel. 625 33 68, 622 13 50, 622 13 51
fax 625 34 40
e-mail - litwa_amb@waw.pdi.net

LUKSEMBURG
Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga
5, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
tel. (0-0 352) 478 24 10
fax (0-0 352) 478 24 20
telex 3405, 1864, 3412 afetr lu
e-mail - nathalie.torres@mae.etat.hi
e-mail - nathalie74@freebox.com
Konsulat Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
tel. 820 61 00
fax 820 61 99
e-mail - jonakj@allenovery.com
godziny otwarcia: 09.00-13.00 i 14.00-17.00 od poniedziałku do piątku
Konsul Honorowy: Pan Jacek Jonak

ŁOTWA
Ambasada Republiki Łotewskiej
ul. Rejtana 15 m. 28, 02-516 Warszawa
tel. 848 19 47, 848 98 05
fax 848 02 01
e-mail - amlotew1@warman.com.pl

MACEDONIA
Ambasada B. J. Republiki Macedonii
ul. Królowej Marysieńki 40, 02-954 Warszawa
tel 651 72 91
fax: 651 72 92
e-mail - ambrmwar@zigzag.pl

MOŁDOWA
Ambasada Republiki Mołdowy
ul. Miłobędzka 12, 02-634 Warszawa
tel. 844 72 78, 646 55 07
fax 646 20 99
e-mail - ambasada@hotmail.com

NIEMCY
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
tel. 617 30 11, nocny 617 30 17
fax 617 35 82
e-mail - info@ambasadaniemiec.pl

NORWEGIA
Ambasada Królestwa Norwegii
ul. Chopina 2 A, 00-559 Warszawa
tel. 696 40 30
fax 628 09 38
e-mail - norambpl@it.com.pl
e-mail - emb.warsaw@mfa.no

PORTUGALIA
Ambasada Republiki Portugalskiej
ul. Zwycięzców 12, 03-941 Warszawa
tel. 617 60 21
fax 617 44 98
e-mail - icepvars@icep.pl

ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
tel. 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54
fax 625 30 16

RUMUNIA
Ambasada Rumunii
ul. Chopina 10, 00-559 Warszawa
tel. 628 31 56
fax 628 52 64; telex 813420 romag pl
e-mail - bucur@bptnet.pl

SŁOWACJA
Ambasada Republiki Słowackiej
ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa
tel. 525 81 10
fax 525 81 12
e-mail - slovakia@waw.pdi.net

SŁOWENIA
Ambasada Republiki Słowenii
ul. Starościńska 1 m. 23-24, 02-516 Warszawa
tel. 849 82 82, 849 84 84
fax 848 40 90
e-mail - sloemb@it.com.pl

SZWAJCARIA
Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej
Al. Ujazdowskie 27, 00-540 Warszawa
tel. 628 04 81-82
fax 621 05 48
e-mail - vertretung@var.rep.adm.ch

SZWECJA
Ambasada Królestwa Szwecji
ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa
tel. 640 89 00
fax 640 89 83
e-mail - ambassaden.warszawa@foreign.ministry.se

UKRAINA
Ambasada Ukrainy
al. Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Warszawa
tel. 625 01 27
fax 629 81 03
e-mail - emb_pl@mfa.gov.ua

WĘGRY
Ambasada Republiki Węgierskiej
ul. Chopina 2, 00-559 Warszawa
tel. 628 44 51-55
fax 621 85 61
e-mail - varsnk@2a.pl

WIELKA BRYTANIA
Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Al. Róż 1, 00-556 Warszawa
tel. 628 10 01-05
fax 621 71 61
telex 813694 prod pl

WŁOCHY
Ambasada Republiki Włoskiej
pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
tel. 826 34 71
fax 827 85 07
telex 813742 ital pl
e-mail - ambvars@medianet.com.pl